Witamy!

Regulamin

Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego zwanego dalej Sklepem dostępnym pod adresem www.oknarolety.com, www.okna-rolety.com jest F.H.U. STYL S.C. zwany dalej Sprzedającym, prowadzący działalność gospodarczą:

F.H.U. STYL S.C.
32-600 Oświęcim
ul. Budowlanych 24/15
woj. małopolskie
email: biuro@okna-rolety.com
NIP: 5492442745, 5492318815

Działalność gospodarcza wpisana do Centrum Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polski.

2. Kupujący w niniejszym regulaminie określa osobę prawną, osobę fizyczną oraz jednostkę organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej, a ustawa przyznaje jej zdolność prawną, nabywającą produkty oferowane w zakresie Sklepu.

3. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż produktów określonych w ofercie dostępnej na stronach Sprzedawcy.

4. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja niniejszego regulaminu.

Płatność

1. Ceny podane w sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT, którego wysokość wynika z odrębnych przepisów. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Ceny są podane w polskich złotych.

2. Zmiany w cenie produktów obowiązują od momentu ich wprowadzenia. Cena widniejąca w momencie zamówienia jest wiążąca dla Kupującego.

3. Dostępne są następujące formy płatności określone przez Sprzedającego: przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, przedpłata za pomocą karty kredytowej lub przelewu elektronicznego przez udostępniany w sklepie system.

Tytuł przelewu: okna-rolety.com + nr zamówienia

1. Koszty transportu zamówionego towaru ponosi Kupujący.

2. Należność za zamówiony towar (cena produktów + koszty dostawy) należy uiścić do 3 dni od zawarcia umowy.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oraz kosztów dostawy, jednak zmiany te nie będą dotyczyć zamówień już realizowanych.

Realizacja zamówień

1. Realizacja zamówienia czyli przekazanie zlecenia do działu produkcji zostaje rozpoczęta w momencie otrzymania należnej kwoty na konto bankowe Sprzedawcy.

2. Czas przewidywany na realizację zamówienia jest odrębny dla każdego produktu i znajduje się w tabeli realizacji zamówień na magazyn. Czas ten nie obejmuje czasu dostawy zamówionego towaru, który jest określiny w tabeli Terminy transportów spedycji wewnętrznej.

3. Jeśli zamówienie posiada produkty o różnym czasie realizacji, należy przewidywać najdłuższy z nich jako czas realizacji całego zamówienia.

4. Ponieważ każdy produkt wymagający podania określonych cech i wymiarów jest wykonywany na indywidualne zlecenie Kupujący , nie może dokonać zmian lub anulować zamówienia po rozpoczęciu procesu produkcyjnego.

5. Rozpoczęcie procesu produkcyjnego jest możliwe jedynie, gdy komponenty potrzebne do produkcji są dostępne w magazynie. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień, wykonania jedynie części lub wydłużenia czasu realizacji zamówienia w wyżej wymienionym przypadku po wcześniejszym kontakcie (email lub telefon) z Kupującym.

6. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w dostarczeniu zamówionego towaru spowodowane z powodu nie wywiązania się umowy firmy spedycyjnej lub niedostarczenie spowodowane błędnym adresem podanym przez Kupującego czy też braku kontaktu telefonicznego lub mailowego.

7. Sprzedający zastrzega prawo do anulowania zamówienia Kupującego jeżeli produkt lub usługa zostały skonfigurowane nieprawidłowo. 

8. W związku z ograniczeniami produkcji oraz dystrybucji dostawców.  Informujemy, iż Stolarka okienna wykonywana na profilach SILVER CLASIC, WITAL PRESTIGE STANDARD, ALUPLAST IDEAL 4000 i okuciach Axor, Maco, Roto będzie produkowana z w/w profili / okuć zamiennie (zgodnie z aktualnym stanem magazynowym danego produktu) przy czym każdorazowo dane zamówienie zostanie wykonane z jednego rodzaju produktu. Wszystkie produkty posiadają zbliżone właściwości użytkowe oraz termoizolacyjne. Zamówienia złożone w różnym czasie mogą różnić się od siebie ze względu na profil oraz okucie jak odcień.

9. Produkty są wykonywane zgodnie ze standardami producenta i mogą w niewielkim stopniu różnić się od wizualizacji szczególnie w zakresie: odcieni oklein, wzorów, wysokości rozmieszczenia klamek oraz zamków.

10. Kupujący zobowiązuje się do podania aktualnego numeru telefonu kontaktowego w momencie składania zamówienia, co jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy sprzedaży. Numer telefonu jest wymagany dla celów koordynacji dostawy, w tym ustalania terminów i warunków dostarczenia zamówionego towaru. W przypadku niepodania przez Kupującego numeru telefonu kontaktowego, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania zamówienia.

11. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostanie uznane przez właściwy organ orzeczniczy za nieważne, nielegalne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia umowy pozostają w pełni ważne i skuteczne.

Terminy realizacji zamówień na magazyn (należy doliczyć termin transportu lub montażu przy wyborze w ofercie)

Produkt:

Termin produkcji na magazyn (w dniach roboczych)

Rolety zewnętrzne

 

3-21 dni

Rolety wielkogabarytowe PA55 / PA77

 

10-21 dni

Markizy ALISA / GRACIA / EVITA

 

10-21 dni

Markizy ECO

 

1-7 dni

Markizy Pozostałe

 

10-21 dni

Pergole FIT / BIO-FIT

7-10 dni 

 

Pergole pozostałe

10-40 dni

 

Okna pcv prostokątne, kolory typowe

14-21 dni

OKNA PCV NIEPROSTOKĄTNE / KOLORY NIESTANDARDOWE

21-30 dni

 

Żaluzje fasadowe

10-21 dni

 

Rolety screen

10-21 dni

 

Bramy segmentowe WIŚNIOWSKI

15-30 dni

 

Bramy segmentowe Pozostałe

15-21 dni

1. Termin realizacji towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.

2. Kupujący może sprawdzić aktualny status swojego zamówienia wysyłając zapytanie na adres biuro@okna-rolety.com w treści wpisując swój indywidualny numer zamówienia.

2. Terminy określone są w dniach roboczych liczone od momentu zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Kupującego na koncie oraz potwierdzenia przez Kupującego wszystkich szczegółów zamówienia (wymiary, kolor, specyfikacja, itp.) W przypadku nie potwierdzenie szczegółów zamówienia termin produkcji na magazyn zostanie wydłużony o ilość dni zwłoki w podaniu szczegółów koniecznych do rozpoczęcia produkcji.

3. Termin określa wyprodukowanie towaru oraz dostarczenie na magazyn do odbioru osobistego lub przygotowania do transportu 

4. Jeśli termin magazynowy zakupionego towaru nie został określony w tabeli zostanie on ustalony indywidualnie, a informacja o nim przesłana do Kupującego

Terminy transportów spedycji wewnętrznej oraz autoryzowanych montaży

Cena transportu w ofercie produktu

czas dostawy - montaży (określany w dniach roboczych)

Transport gratis

1-10 dni

 

Transport 123 zł

1-10 dni

 

Transport indywidualny 1500 zł

1-2 dni

 

Transport INdywidualny z wniesieniem 2000 zł

1-3 dni

 

Usługa montażowa

1-30 dni

Zamawiając towar z dostawą lub montażem należy do czasu określonego w "Tabeli terminów realizacji zamówień na magazyn" dodać odpowiednio czas transportu lub montażu w zależności od wyboru dokonanego przy składaniu zamówienia.


Dostawa

1. Transport towarów wielkogabarytowych organizowany jest 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Dostawa może odbywać się również w godzinach nocnych wynika ona z trasy spedycyjnej samochodu, który przewozi towary z magazynu głównego przez teren całej Polski.

2. Usługa transportu nie zawiera w sobie wnoszenia towarów oraz ich montażu.

3. W przypadku dwukrotnej odmowy przez Kupującego odbioru towaru w terminie wskazanym przez Sprzedającego towar składany jest w magazynie głównym do odbioru osobistego na koszt Kupującego. 

4. Dostawa może odbyć się wyłącznie po drodze utwardzonej przygotowanej do przejazdju samochodu ciężarowego.

5. Samochód może wjechać na posesję Klienta i zaparkować wyłącznie w miejscu równym, utwardzonym oraz uprzątniętym w stopniu wystarczającym na bezpieczne manewrowanie.

6. Kierowca ma prawo odmówić wjazdu na teren wskazany przez Klienta w sytuacji gdy istnieje ryzyko uszkodzenia samochodu lub innych przedmiotów.

7. Kierowca zobowiązany jest do przygotowania towaru do wydania na samochodzie.

8. Kierowca nie jest zobowiązany do rozładunku towaru. Czynności te po przygotowaniu towaru do rozładunku przez Kierowcę zobowiązuje się wykonać Klient. 

9. Rozładunek towaru z samochodu zobowiązany jest wykonać Klient.

10. Samochód ze względu na charakterystykę sprzedawanego towaru jest przygotowany do rozładunku ręcznego przez Kupującego.

11. W przypadku podzielonej płatności 50% przy złożeniu zamówienia, 50% przy odbiorze Kupujący jest zobowiązany do zapłaty pozostałej wartości zamówienia (50%) przed rozpoczęciem rozładunku towaru.

Gwarancje, Reklamacje, Zwroty

1. Produkty dostępne w Sklepie objęte są gwarancją, warunki gwarancji określone są dla poszczególnych produktów dostępne w dziale: WARUNKI GWARANCJI.

2. Jeśli otrzymany produkt okaże się wadliwy lub niezgodny z zamówieniem, należy niezwłocznie (nie dłużej niż w ciągu 7 dni od daty ujawnienia się wady) powiadomić o tym Sprzedającego w formie pisemnej (wraz z opisem, zdjęciami oraz nr. faktury zakupu). Sprzedający na własny koszt wysyła firmę kurierską po odbiór reklamowanego towaru. Kupujący powinien przygotować towar do wysyłki i dołączyć do niego fakturę zakupu.

3. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności Kierowcy, ponieważ wszelkie uszkodzenia mechaniczne towaru nie są objęte gwarancją. W przypadku uszkodzenia przesyłki Kupujący ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody przy Kierowcy i poinformować o zaistniałej sytuacji Sprzedającego.

4. Produkty o szczególnych właściwościach, które były wykonane według indywidualnego zamówienia Klienta nie podlegają zwrotowi.

5. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb: "

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.".

6. Wszelkie uszkodzenia towaru, których przyczyną może być transport, np. zarysowania lakieru, otarcia, wgniecenia, kupujący ma obowiązek zgłosić w terminie do 3 dni od daty dostawy, uzupełniając zgłoszenie dokumentacją zdjęciową towaru w oryginalnym opakowaniu i nie zamontowanego. Montaż produktu jest jednoznaczny z akceptacją i potwierdzeniem jego jakości przez kupującego. 

7. Wszystkie sprzedawane przez Gwaranta produkty wymagają w celu zachowania ich poprawnego funkcjonowania wykonywania regularnych przeglądów w odstępach nie przekraczających 1 roku użytkowania. Odpowiedzialność z tytułu wykonywania przeglądów oraz ich koszty ponosi Kupujący. Każdorazowo przegląd powinien obejmować sprawdzenie naciągu wszystkich śrub, regulacji ew. luzów powstałych podczas eksploatacji. Regulację położeń krańcowych wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych. Wymianę zużytych elementów eksploatacyjnych. Po wykonaniu przeglądu sporządzany jest raport, który należy przesłać na adres: biuro@okna-rolety.com. Gwarant zastrzega odrzucenie reklamacji w przypadku nie przestrzegania przez Kupującego konieczności wykonywania przeglądów serwisowych.

Postanowienia Końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian treści regulaminu. Zamówienia złożone przed zmianą regulaminu będą realizowane zgodnie z poprzednią jego wersją.

2. Kupujący wyraża zgodę na umieszczanie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu oraz ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia Kupującego.

3. Dane osobowe uzyskane przez Sklep są poufne i nie są ujawniane innym osobą lub podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. "O ochronie danych osobowych".

4. W przypadku niezgodności niniejszego regulaminu z przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.

5. W przypadku spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawne.

Montaż

1. Kupujący poprzez Sklep ma możliwość zamówienia produktu wraz z usługą jego montażu.

2. Województwa w jakich dostępna jest usługa montażowa określone są przy ofercie danego produktu.

3. Termin realizacji usługi montażu to około 14 dni licząc od dnia zakończenia procesu produkcyjnego (termin produkcyjny + 14 dni = termin montażu).

4. Montaż zostanie wykonany z materiałów należących do Sprzedawcy oraz przy użyciu narzędzi Sprzedawcy

5. Podany termin wykonania montażu nie jest terminem ostatecznym w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych oraz innych przyczyn niezależnych, w których wykonanie dzieła jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, termin wykonania montażu może ulec odpowiedniemu przedłużeniu. Jest to termin orientacyjny i nie jest wiążący. Klient o ostatecznym terminie realizacji zostanie poinformowany najpóźniej na dzień przed montażem.

6. Odbiór techniczny nastąpi bezpośrednio po montażu. Klient ma prawo być przy montażu na każdym jego etapie. Nieobecność zamawiającego przy zakończeniu montażu jest równoznaczne z jego odbiorem.

7. Klient ma obowiązek zapewnić Sprzedawcy odpowiedni dostęp do miejsca wykonywania montażu.

8. Klient ma obowiązek zapewnić Sprzedawcy źródło energii elektrycznej.

9. W przypadku zamówienia na Stolarkę PCV, Rolety zewnętrzne, Bramy z stawką VAT 8 % Kupujący oświadcza, że usługa dotyczy realizacji w budynku o powierzchni do 300m2 czy lokalu (mieszkaniu) o powierzchni do 150m2 i podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 41 ust.1 pkt. 12 ustawy o podatku od towarów i usług.

10. Kupujący zobowiązuje się do podania wszystkich istotnych informacji dotyczących szczegółów i własnych oczekiwań co do montażu w dniu zakupu. Gdyż wszelkie odstępstwa od standardowego montażu nie będące uzgodnione na etapie przyjęcia zamówienia mogą skutkować odmową wykonania montażu.

11. Sprzedający zobowiązuje się do wykonania prac montażowych zgodnie z przepisami BHP. Korzystając z materiałów 1 gatunku. Dbając o porządek na miejscu montażu.

12. Montaż obejmuje instalację produktu do istniejącego przygotowanego przez Kupującego podłoża zgodnie z zaleceniami Producenta produktu oraz standardami montażu Sprzedawcy. Montaż obejmuje regulację produktu, oraz sprawdzenie jego działania.

13. Montaż nie obejmuje prac dodatkowych nie związanych bezpośrednio z instalacją zamówionych produktów. Tj. Przygotowanie otworów (wycinanie styropianu, równanie szpalet), przygotowanie instalacji elektrycznej, odbijanie płytek i podobnych. Jeżeli prace takie nie zostaną wykonane przed montażem będzie to równoznaczne z odmową wykonania montażu przez Klienta. Prace mogą zostać również wycenione jako usługi dodatkowe i wykonane podczas montażu jednak odpowiedni aneks podpisywany jest w trakcie montażu. Klient zobowiązuje się do zapłaty za dodatkowe usługi zgodnie z cennikiem Sprzedającego.

14. Klient wyraża zgodę na wykonanie montażu zgodnie ze standardami Sprzedawcy montażu oferowanych produktów. W celu wykonania montażu konieczna jest ingerencja w budynek oraz stolarkę drzwiową i okienną. W niektórych przypadkach konieczne może być wycinanie boczków parapetów, odbicie płytek, zbicie nierównych elementów elewacji i innych prac niezbędnych do wykonania montażu.

15. Montaże wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 - 16. Termin montażu jest określany przez Sprzedawcę.

16. Odmowa wykonania montażu w terminie podanym przez Sprzedawcę będzie powodować wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 14 dni. Dwukrotne odmówienie przez Klienta wykonanie montażu w terminie podanym przez Sprzedawcę będzie traktowane jako rezygnacja z usługi montażowej. W takiej sytuacji towar zostanie wysłany do Klienta spedycją do samodzielnego montażu.

17. Wszystkie dodatkowe prace zlecone przez Kupującego a nie ujęte w niniejszej umowie będą stanowić dodatkowy koszt określony przez Sprzedawcę płatny gotówką na miejscu montażu.

Regulamin Wykonania Pomiarów - F.H.U. STYL S.C.

 

§1 Postanowienia Ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania pomiarów przez F.H.U. STYL S.C., zarejestrowaną pod numerem NIP: 5492442745 (dalej: Wykonawca).

Regulamin jest dostępny dla Klientów w siedzibie Wykonawcy oraz na stronie internetowej firmy.

§2 Zgoda na Pomiar

Klient wyraża zgodę na wykonanie pomiaru przez pracowników lub przedstawicieli Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Klienta.

Pomiar zostanie przeprowadzony w celu dokładnego oszacowania potrzeb Klienta w kontekście oferowanych przez Wykonawcę produktów.

§3 Warunki Płatności za Pomiar

Pomiar jest bezpłatny pod warunkiem dokonania przez Klienta zakupu produktów Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wykonania pomiaru.

W przypadku niezdecydowania się na zakup w wyznaczonym terminie, Klient zgadza się na uiszczenie opłaty pomiarowej, której wysokość zależy od lokalizacji:

300zł brutto dla pomiarów wykonanych w województwach Małopolskim i Śląskim.

600zł brutto dla pomiarów w województwach Opolskim, Dolnośląskim, Łódzkim, Świętokrzyskim, Mazowieckim, Podkarpackim, Lubelskim.

1000zł brutto dla pomiarów w województwach Podlaskim, Warmińsko-Mazurskim, Pomorskim, Kujawsko-Pomorskim, Wielkopolskim, Lubuskim, Zachodnio-Pomorskim.

Opłata za pomiar jest płatna w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury proforma przez Wykonawcę.

Klient zgadza się, iż faktura proforma wystawiona przez Wykonawcę stanowić będzie obowiązujący dokument do zapłaty ustalonej opłaty pomiarowej.

§4 Postanowienia Końcowe

Klient potwierdzając zgodę na wykonanie pomiaru akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego regulaminu będą rozstrzygane zgodnie z prawem